Lokacija #3 – ACACIA BIANCA

  • Extra lokacija na Srebrnom Jezeru
  • Parcela se nalazi preko puta budućeg tržnog centra, TEO kampa i na 150 m od jezera
  • Komunalno je u potpunosti opremljena
  • Parcela je površine 800 m2
  • Dozvoljena je gradnja 3 nadzemne etaže – apartmani
  • Za ovu lokaciju postoji predlog idejnog rešenja za objekat površine 1100 m2
  • Idejnim rešenjem je predviđeno 16 studia, 8 apartmana i lobi bar
  • Za ovu lokaciju smo zainteresovani za jednog ili više investitra ili suinvestitora