Lokacija #2 – LAKE STAR

  • Extra lokacija na Srebrnom Jezeru
  • Nalazi se pored objekta Vila Dinčić
  • Površina građevinske parcele je 5700 m2
  • Po važećim urbanističko tehničkim uslovima dozvoljena je gradnja apartmana spratnosti 3 nadzemne etaže
  • Mogućnost izgradnje do 10.000 m2
  • Predviđen kompleks apartmana
  • Postoji mogućnost izgradnje pratećih sadržaja (bazena, terena, …)
  • Ova lokacija je izuzetno atraktivana jer je preko puta predviđena izgradnja TC, parka i igrališta za decu
  • Za ovu lokaciju smo zainteresovani za jednog ili više invenstitora