Lokacija #1 – TRI BORA

  • Extra lokacija na Srebrnom Jezeru
  • Započeta je gradnja objekta (završeni su temelj i suteren)
  • Poseduje svu potrebnu dokumentaciju (građevinska dozvola i ostalo)
  • Plaćene su sve komunalije vezane za izgradnju
  • Neto površina celog objekta je 1160 m2
  • Planirano 22 stambene jedinice površine od 40 – 50 m2 i lobi bar oko 100 m2
  • Projektom je predviđen lift (ali nije obavezan za objekte do 4 nivoa)
  • Lokacija je interesantna potencijalnim kupcima u svakom pogledu
  • Lokacija je pogodna za investiciju suinvestitorima, nudi mogućnost zarade